Πληροφορίες για την ιστοσελίδα

Τεχνικές Πληροφορίες

 • Οι σελίδες αυτές κατασκευάστηκαν αρχικά σε περιβάλλον SuSE Linux 9.2 SuSE χρησιμοποιώντας τον HTML editor του Mozilla 1.7.7 MozillaLogo και το περιβάλλον ανάπτυξης ιστοσελίδων του JDeveloper 10g JavaLogo.
 • Σήμερα όλο το έργο συνεχίζει να αναπτύσεται και να σχεδιάζεται χρησιμοποιώντας το Quanta έκδοση 3.5 Quanta, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων του KDE.
 • Επιπλέον για την κατασκευή των Web Galleries χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή gThumb 2.3.3 από το περιβάλλον του GNOME, GnomeLogo ενώ όποτε χρειάστηκε επεξεργασία εικόνων, έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος the GIMP 2.0.4 TheGIMP
 • Όλα τα εικονίδια πλοήγησης ανήκουν στη συλλογή Crystal Icons που διατίθεται δωρεάν από το KDE-look.org . Οι σημαίες της αρχικής σελίδας ανήκουν στη συλλογή I am not a Patriot των Mayosoft Studios.
 • Τέλος οι δοκιμές των σελίδων έγιναν χρησιμοποιώντας το διάσημο φυλλομετρητή σελίδων Mozilla Firefox Mozilla Firefox.

Υπεύθυνοι του Site

 • Υπεύθυνη για το υλικό το οποίο παρατίθεται στις σελίδες αυτές είναι η Δόμνα Τερζοπούλου..
  Τα κείμενα και οι φωτογραφίες της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιστημονικής ομάδας της ανασκαφής και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγγραφη άδειά της.
 • Η αγγλική μετάφραση των κειμένων έγινε από την Nicola Wardle.
 • Η βουλγαρική μετάφραση των κειμένων έγινε από την Πέτια Ηλίεβα.
 • Η Ισπανική μετάφραση των κειμένων έγινε από την Maila García Amorós.
 • Η τεχνική επιμέλεια και ο σχεδιασμός των σελίδων είναι του Θανάση Μπακαλίδη.

Επιστροφή στη βασική σελίδα της ανασκαφής
gohome