Η ανασκαφή

1 / 17


(κάντε κλικ στην εικόνα για να τη δείτε στο πραγματικό της μέγεθος)
Ένα από τα θραύσματα επεξεργασμένου μαρμάρου, που βρίσκονταν διάσπαρτα στην περιφέρεια του τύμβου. Η αρχική μας υπόθεση για την ύπαρξη κτιστού τάφου δεν επιβεβαιώθηκε.
 
Διαστάσεις: 1024x627 pixels

Copyright © 2005-2009 Υπουργείο Πολιτισμού — Τ. Δ. Π. Ε. Α. Ε.