Кремации


1024x681
1280x851
720x540
1024x681
492x768
720x540
1024x681
1280x851
1024x681
1024x681
1024x681
1280x851
1280x851
   
В рамките на могилата бяха разкрити останки от кремациите на четири души, трима мъже и една жена, починали последователно. Всички кремации са извършени в ями, където е бил натрупан необходимия за процеса дървен материал. След приключване на кремацията роднините са поставили в ямите гробен инвентар, т.е. необходимите дарове на живите към мъртвите, които ще ги съпровождат в задгробния им живот. Освен овъглените кости на кремираните и дървен материал, в гробовете с кремации се откриха многобройни органични материи, като останки от кожа и тъкани, части от въже и фитил, овъглени орехи и шишарки. В резултат на антропологично изследване на костите беше установено, че кремации В и Γ принадлежат на мъже на средна възраст. Гробовете с кремации А и Δ, съдейки по находките, принадлежат на млада жена и мъж, съответно.

Назад към находките
Return to findings

Copyright © 2005-2009 Министерство на Културата на Република Гърция — Отдел по Мениджмънт на Финансирането за Осъществяване на Археологически Дейности