Η προοπτική ανάδειξης του χώρου

Επειδή το εντυπωσιακό σύνολο των καύσεων, των αμαξών και των αλόγων αποτελεί μοναδικό εύρημα για τον ελλαδικό χώρο το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε, το Νοέμβριο του 2003, τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου στην περιοχή του τύμβου.

Φορέας υλοποίησης της δημιουργίας του εκθεσιακού χώρου είναι το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού) και οι πιστώσεις προέρχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου «Έρευνα, προστασία, ανάδειξη ευρημάτων του ταφικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης Νομού Έβρου» που είναι υπεύθυνη για την πορεία και την ολοκλήρωση του έργου είναι ο Διαμαντής Τριαντάφυλλος, επίτιμος Έφορος των Αρχαιοτήτων.

Το έργο συνεχίζεται με τη συντήρηση των αμαξών και των κτερισμάτων. Για να διατηρηθεί η ανασκαφική εικόνα των ευρημάτων, η οποία εντυπωσιάζει όλους τους επισκέπτες, αποφασίστηκε η τρισδιάστατη σάρωση καύσεων, αμαξών και αλόγων και η κατασκευή πιστών αντιγράφων σε φυσικό μέγεθος. Με βάση τα δεδομένα της σάρωσης και με τη χρήση ειδικού λογισμικού, κατασκευάστηκαν σε τρισδιάστατο εκτυπωτή με ειδική σκόνη, ρητίνες και κόλλες τμήματα αντιγράφων τριών αμαξών, τα οποία σε δεύτερη φάση ενώνονται μεταξύ τους και επιχρωματίζονται με το χέρι για να πάρουν τα χρώματα του χώματος, του χαλκού και του σιδήρου. Τα αντίγραφα αυτά θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες θέσεις, ενώ τα πρωτότυπα μετά τη συντήρηση και συγκόλλησή τους, θα εκτίθενται δίπλα σε ειδικές προθήκες. Θα γίνουν επίσης ανασυνθέσεις αμαξών, σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα. Η έκθεση θα πλαισιώνεται με πλούσιο εποπτικό υλικό, το οποίο θα βοηθάει τον επισκέπτη να μεταφερθεί στην εποχή κατασκευής του τύμβου και να γνωρίσει την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής, ειδικότερα δε τις δοξασίες και τα έθιμα που είχαν για το θάνατο.

gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image
Αντίγραφα αμαξών Β', Γ' και Ε'

Από τα αντίγραφα των τριών αμαξών Β', Γ' και Ε' τοποθετήθηκε στο έδαφος το αντίγραφο της άμαξας Ε' αφού πρώτα αφαιρέθηκαν όλα τα πρωτότυπα εξαρτήματα για να συντηρηθούν στο έργαστήριο της ανασκαφής. Άρχισε επίσης η αφαίρεση των εξαρτημάτων της άμαξας Β' με την αποκάλυψη και καταγραφή νέων αποτυπωμάτων ξύλων και μεταλικών αντικειμένων που εμφανίζονται σε χαμηλότερο επίπεδο.

Η αρχιτεκτονική πρόταση για την κατασκευή εκθεσιακού χώρου και την ανακατασκευή του τύμβου έχει ήδη εκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης κατασκευής του έργου.

drawing
Ο τύμβος μετά την ανακατασκευή του και τη διαμόρφωση του χώρου

Η ανασκαφή και τα ευρήματα του τύμβου έχουν γίνει γνωστά σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επίσκεψη του τύμβου ήταν ελεύθυερη από την αρχή της ανασκαφής για όλους τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για άλλους επισκέπτες. Ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται συνεχώς. Εκτός από τους μεμονομένους επισκέπτες έρχονται μαθητές σχολείων, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γυναικών, στρατιωτικές μονάδες κ.α.


Επιστροφή στη βασική σελίδα της ανασκαφής
gohome