Προβολή ευρημάτων - Δημοσιεύματα

Τα ευρήματα του τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, λόγω της μοναδικότητας και της ιδιαίτερης αρχαιολογικής τους σημασίας, έγιναν γρήγορα γνωστά, όχι μόνο στο χώρο της Θράκης, αλλά σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουν μέχρι σήμερα παρουσιαστεί με ομιλίες και προβολή εικόνων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, στο Λονδίνο (Βρετανικό Μουσείο), στο Παρίσι (Μουσείο Λούβρου), στην Πράγα, στο Ιβαήλοβγκραντ Βουλγαρίας και στην Αδριανούπολη Τουρκίας.

Στα πρώτα χρόνια της ανασκαφής προβλήθηκε στην τηλεόραση ταινία μικρού μήκους για την έρευνα του τύμβου και τις συνθήκες εργασίας αρχαιολόγων και συντηρητών. Στο πλαίσιο επιμορφωτικής ταινίας για τις μεταφορές στον αρχαίο κόσμο το History Channel κατέγραψε τις άμαξες και τα άλογα του τύμβου και τα συμπεριέλαβε στην ταινία που έχει ήδη προβληθεί διεθνώς. Άρθρα για τα ευρήματα του τύμβου έχουν δημοσιευτεί σε πολλές εφημερίδες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και του εξωτερικού.

Για την ενημέρωση των επισκεπτών έχει εκτυπωθεί έγχρωμο ενημερωτικό φυλλάδιο με κείμενο και εικόνες σε τέσσερις γλώσσες.

Στο πλαίσιο της έρευνας και της μελέτης των ευρημάτων διοργανώθηκε στην Ορεστιάδα 30 Σεπτεμβρίου 2006 Διεθνής Ημερίδα, με θέμα Άλογα και άμαξες στον αρχαίο κόσμο, στην οποία πήραν μέρος αρχαιολόγοι από την Ελλάδα, την Ολλανδία και τη Βουλγαρία. Τα Πρακτικά της Ημερίδας, δημοσιεύθηκαν σε ειδικό τόμο με δαπάνη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου. Η ηλεκτρονική μορφή της έκδοσης είναι διαθέσιμη σε μορφή PDF κάνοντας κλικ εδώ.

1200x797
1200x803
1200x803
1200x803
1200x803
1200x803
1200x797
1200x803
1200x803
1200x803
1200x803
1200x798
1200x803
1280x803
1200x797
1200x797
1200x797
1200x797
Εικόνες από την ημερίδα — Ορεστιάδα, 30 Σεπτεμβρίου 2006

Μερικά από τα δημοσιεύματα είναι τα εξής:

  • Trantalidou, K., 2005. Loyaux jusqu’ à la mort. Remarques préliminaires sur les seize animaux inhumés dans le tumulus de Mikri Doxipara-Zoni (Thrace-Grèce), in Gardeisen, A., (ed.), Les équidés dans le monde Méditerranéen antique. Actes du colloque (Athènes 26-28 Novembre 2003), Lattes, 29-40.
  • Τριαντάφυλλος, Δ.-Τερζοπούλου, Δ., 2003, Άμαξες και καύσεις νεκρών στον τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης Δήμου Κυπρίνου, ΑΕΜΘ 17, 1-12.
  • Triantaphyllos, D.-Terzopoulou, D., 2005, Le tumulus funéraire de Mikri Doxipara-Zoni dans la commune de Kyprinos, in : Gardeisen, A., (ed.), Les équidés dans le monde Méditerranéen antique. Actes du colloque (Athènes 26-28 Novembre 2003), Lattes, 11-27.
  • Triantaphyllos, D.-Terzopoulou, D., Wagons and horse burials in the Roman Age tumuli in Greek Thrace, Eirene XLII, 2006, 167-182.
  • Waltraud Sperlich-Ulrich Schendzielorz, Es lebe der Tod, Spektrum der Wissenschaft, Abenteuer Archäologie, 4, 2007, 56-67.

Επιστροφή στη βασική σελίδα της ανασκαφής