Информация за сайта

Технически данни

 • Уеб-страницата на обекта е създадена първоначално в SuSE Linux 9.2 SuSE при употреба на HTML редактор на Mozilla 1.7.7 MozillaLogo и програма за създаване на уеб-сайтове JDeveloper 10g. JavaLogo.
 • нес поддръжката и обогатяването на он-лайн страницата продължава в Quanta 3.5 Quanta, която е основен програмен продукт за развитие на он-лайн страници на KDE.
 • За създаването на Web Galleries е използвана версия gThumb 2.3.3 на GNOME, GnomeLogo в случаите, когато е била необходима обработка на илюстративния материал, е извършена с помощта на програмата GIMP 2.0.4. TheGIMP
 • Всички прозорци за сърфиране са от колекцията Crystal Icons, която се предлага безплатно от KDE-look.org . Знамената на началната страница са от колекцията I am not a Patriot на Mayosoft Studios.
 • Пробите на страницата са извършени при използването на известния брояч на страници Mozilla Firefox Mozilla Firefox.

Отговорни за сайта

 • Отговорна за материалите представени на страниците на сайта е Домна Терзопулу.
  Екипът извършил проучването има авторски права върху текстовете и снимките включени в сайта и не могат да бъдат използвани без писмено разрешение от страна на проучвателите.
 • Преводът на текста на английски език е извършен от Nicola Wardle.
 • Преводът на текста на български език е извършен от Петя Илиева.
 • Създател и технически отговорник на сайта е Танасис Бакалидис.

Назад към началната страница на археологическия обект
gohome