Могилата при Микри Доксипара - Зони

bullet Могилата и нейният историко-географски контекст
bullet Археологически проучвания
bullet Находки
bullet Екип
bullet Перспективи
Bullet Представяне и публикации на находките
bullet Достъп
bullet За контакт
bullet Информация за сайта
bullet Други връзки
tumulus photo

В началото на II в. четирима членове на заможно семейство земевладелци, които умират един след друг, биват кремирани и погребани на едно и също място, край пътия водещ от Одрин към Пловдив. На това място постепенно бива издигната голяма могила, за да се съхрани вечно паметта на мъртвите.

Днес могилата се намира на територията на община „Кипринос”, Гърция, в близост до селата „Микри Доксипара,” „Зони” и „Хелидона”. При археологически разкопки са открити четири ями, в които са разположени кремираните останки на трима мъже и една жена заедно с многоброен инвентар, съпровождащ ги в отвъдния свят, като керамични, стъклени и бронзови съдове, бронзови канделабри и лампи, бронзови фенери, оръжия, ювелирни изделия, дървени сандъчета и др. Петте колесници, с които са били докарани мъртвите до могилата, са били погребани на същото място заедно с впрегнатите в тях коне. В близост до тях са били погребани още пет коня. Запазени са металните функционални и декоративни елементи на всички колесници, а при две от тях са запазени и отпечатъците на дървената конструкция.

Начало
select-language