Археологическите разкопки

previousImage 5 / 16


(Кликни върху образа, за да го видиш в оригиналния му размер)
Почистването на кремация В.
 
Размери 1024x768 pixels

Copyright © 2005-2009 Министерство на Културата на Република Гърция — Отдел по Мениджмънт на Финансирането за Осъществяване на Археологически Дейности