Археологическите разкопки

previmage 14 / 16


(Кликни върху образа, за да го видиш в оригиналния му размер)
Депо за съхраняване на находки с контрол на температурните условия и влажността. Поглед от вън.
 
Размери 1280x853 pixels

Copyright © 2005-2009 Министерство на Културата на Република Гърция — Отдел по Мениджмънт на Финансирането за Осъществяване на Археологически Дейности