Други връзки

Представяме полезни страници с информация за област Еврос и за Тракия.

Digital Libraries

Тракия в дигиталните библиотеки

  • Информация за Тракия в Perseus Университет Tufts.

  • Bubl представлява британска он-лайн информационна система с полезни информации. за древна Гърция и за Римската Империя.
Thrace

Обща информация за Тракия

Evros.gr

Информация за област Еврос

  • Официалният он-лайн портал на област Еврос.

Общи данни за Гърция

  • www.culture.gr Официалната он-лайн страница на Министерство на Културата с информация за всички паметници и археологически обекти на Гърция.
  • skopas.culture.gr : Он-лайн портала на Отдел по Мениджмънт на Финансирането за Осъществяване на Археологически Дейности към Министерство на Културата.
  • www.greece.com
  • www.gnto.gr Туристическа информациия за Гърция.


Назад към началната страница на археологическия обект
gohome