Перспективи за развитието на обекта

Тъй като впечатляващият комплекс от гробове с кремации, колесници и конски погребения представлява е уникален за територията на Гърция, през ноември 2003 г. Минстерството на Културата реши могилата да бъде експонирана за посещения.

Осъществяването на това решение и превръщането на могилата в обект за посещение бе извършено от Отдел по Мениджмънт на Финансирането за Осъществяване на Археологически Дейности (Юридическо лице под контрола на Министерство на Културата) с финансиране от Министерство на Културата. Председател на Научната комисия към програма „Проучване, съхраняване, представяне на находките от надгробната могила при Микри Доксипара – Зоне, област Еврос,“ която носи отговорността за хода и приключването на програмата, е Диамандис Триандафилос, почетен Ефор на Древностите.

Програмата продължава с консервация на колесниците и гробните дарове. За да бъде запазен видът на находките от момента на разкопките, който впечатлява всички посетители, беше решено да се извърши триизмерно сканиране на кремациите, колесниците и конете и създаването на абсолютни копия в естествен размер. Въз основа на данните от сканирането и при използването на специална компютърна програма, бяха създадени на триизмерен принтер, със специален прах и лепила части от копията на трите колесници, които на втори етап се съединяват помежду си и се оцветяват на ръка, за да получат цвета на пръстта, бронза и желязото. Тези копия ще бъдат поставени на съответните места, а оригиналите ще бъдат изложени в специални витрини в съседство, след като бъдат консервирани. Ще бъдат направени, също така, реконструкции на колесници съгласно данните от разкопките. Експозицията, ще е обградена от богат илюстративен и текстови материал, който ще помага на посетителя да се пренесе в епохата на натрупване на могилата и да опознае ежедневието на жителите на региона, особено вярванията и обичаите им във връзка със смъртта.

gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image gallery-image
Копия на колесници Β, Γ и Ε.

От макетите на трите колесници В, Г и Е, на терен беше поставен този на колесница Е, след като първо бяха отстранени всички оригинални елементи, за да бъдат консервирани в лабораторията на археологическия обект. С разкриването и документирането на нови отпечатъци от дървени части и метални елементи, които се появиха в дълбочина, започна, също такар отстраняване на елементите на колесница В.

Архитектурният план за изграждане на експозиционна зала и възстановяване на могилата вече е одобрен от Централния Археологически Съвет и следва да започне процедура по осъществяване на окончателния проект за изграждане.

drawing
Могилата след възстановяването и оформянето на обекта.

Археологическите разкопки и находките от могилата станаха известни в цяла Гърция и в чужбина. Посещението на могилата беше свободно от началото на проучването за всички жители на района, както и за други посетители. Броят на посетителите нараства непрекъснато. Освен личните инициативи посетители на могилата са и организирани групи от ученици, читалищни дейци, женски клубове, войници и др.


Назад към началната страница на археологическия обект
gohome