Представяне и публикации на находките

Находките от могилата при Микри Доксипара – Зони, поради уникалността си и особената им археологическа стойност, получиха бързо известност в Тракия, в цяла Гърция и в чужбина. До днес са представени чрез илюстрирани лекции в много градове на Гърция, в Лондон (Британски Музей), в Париж (Лувър), в Прага, в Ивайловград, България и Одрин, Турция.

В началните години на проучването беше излъчен документален филм за разкопките на могилата и условията на труд на археолози и консерватори. В рамките на образователен документален филм на Histroy Channel за транспорта в древността, бяха заснети колесниците и конете от могилата и представени във филма, който има международно излъчване. Статии за находките от могилата са публикувани в много вестници на Атина, Солун и в чужбина.

За информация на посетителите беше отпечата цветна брошура с илюстрации и текст на четири езика.

В рамките на обработката и изследването на материалите, на 30 септември 2006 г. беше организирана Международна Среща в Орестиада, с тема Коне и колесници в античния свят, в която участваха археолози от Гърция, Холандия и България. Томът с докладите от конференцията беше публикуван с финансовото съдействие на областна управа Еврос. Електронна версия на публикацията е достъпна ако кликнете тук.

1200x797
1200x803
1200x803
1200x797
1200x803
1200x803
576x768
1200x803
1200x798
1200x803
1280x803
1200x797
1200x797
1200x797
Фотоархив от срещата — Орестиада, 30 Септември 2006

Някои от публикациите на обекта включват:

  • Trantalidou, K., 2005. Loyaux jusqu’ à la mort. Remarques préliminaires sur les seize animaux inhumés dans le tumulus de Mikri Doxipara-Zoni (Thrace-Grèce), in Gardeisen, A., (ed.), Les équidés dans le monde Méditerranéen antique. Actes du colloque (Athènes 26-28 Novembre 2003), Lattes, 29-40.
  • Τριαντάφυλλος, Δ.-Τερζοπούλου, Δ., 2003, Άμαξες και καύσεις νεκρών στον τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης Δήμου Κυπρίνου, ΑΕΜΘ 17, 1-12.
  • Triantaphyllos, D.-Terzopoulou, D., 2005, Le tumulus funéraire de Mikri Doxipara-Zoni dans la commune de Kyprinos, in : Gardeisen, A., (ed.), Les équidés dans le monde Méditerranéen antique. Actes du colloque (Athènes 26-28 Novembre 2003), Lattes, 11-27.
  • Triantaphyllos, D.-Terzopoulou, D., Wagons and horse burials in the Roman Age tumuli in Greek Thrace, Eirene XLII, 2006, 167-182.
  • Waltraud Sperlich-Ulrich Schendzielorz, Es lebe der Tod, Spektrum der Wissenschaft, Abenteuer Archäologie, 4, 2007, 56-67.

Назад към началната страница на археологическия обект
image