Екипът

Председателят на научния комитет. Разчупване на Коледната пита с късмети 2005. Екипът.

Когато през септември 2002 г. започнахме разкопките на надгробната могила при Микри Доксипара – Зони, смятахме, че проучването ще приключи в рамките на няколко месеца. Убеждението ни се базираше на вече натрупания опит в археологически проучвания на надгробни могили в региона. Изненадата и радостта ни при откриването на първата колесница започнаха постепенно да дават път на ентусиазъм с напредването на разкопките, когато започнаха да се появяват и останалите колесници, както и ямите с кремации.

Нашият ентусиазъм, агонията ни за продължаването на разкопките, както и многото часове работа, споделиха от началото с нас нашите сътрудници, консерватори, археолози, геодезисти, архитекти, техници и работници. Всички те допринесоха значително. Често сътрудничеството ни надхвърляше тесните професионални връзки и се разви в една топла човешка връзка. Специално трябва да се спомене консерваторът на 19 Ефория за Праисторически и Класически Древности, Янис Лаинидис, който с търпение и съзнателност пое отговорността от началото на разкопките за разчистването и консервацията на колесниците и на кремациите. Заедно с него, също от началото на разкопките работи и неговата колега-консерватор Алексия Христофору. Значителен брой консерватори се включиха за малки или по-големи периоди от време. Консервацията на движимите находки от кремациите се извършва от петима консерватори под ръководството на Янис Лаинидис и на Марина Ликиардопулу.


Работниците на разкопките, всички местни жители на селата Микри Доксипара, Хелидона и Зони, работиха с отдаденост и самоотреченост и се справиха ефективно с многото практически проблеми, които изникваха ежедневно. Много важна за работата ни се оказа подкрепата, която ни оказаха представители на местното управление, областният управител на област Еврос, неговият заместник за област северен Еврос и кметовете на Орестиада и Кипринос.

Научният комитет. Археологическите разкопки. Разчистване на скелетите.

Днес по проект „Проучване, консервация и експониране на надгробната могила при Микри Доксипара-Зони, област Еврос,“ който е включен към отдел за осъществяване на археологически проучвания на Министерството на Културата, са заети 20 души на временни договори. За развитието на проекта е отговорна шестчленна Научна Комисия, чийто председател е Диамандис Триандафилос, почетен Ефор и членове: Хайдо Кукули-Хрисантаки – почетен Ефор, Михалис Вавелидис, професор по геология в Аристотелев Университет, Солун, Христос Атанасопулос, професор по архитектура на Демокритов Университет, Домна Терзопулу, археолог в археологически музей – Солун и Янис Лаинидис, консерватор в 19 Ефория, Комотини. Секретар на Комисията и администратор на проекта е Матеос Кутсуманис, археолог в 19 Ефория, Комотини.

Екипът

Археолози

 • Мария Арабадзи
 • Елефтерия Теодоруди
 • Анастасия Келапостолу
 • Клеоники Москофиду
 • Константина Пилиду
 • Анастасия Скарлатуди

Антрополог

 • Анагностис Ангеларакис

Палеозоолг

 • Екатерини Трандалиду
Back to top Назад към началото на страницата

Консерватори

 • Йоаннис Лаинидис
 • Панайота Гиони
 • Елени Диамантиду
 • Мария Колтсиду
 • Елени Николузу
 • Атанасия Спентзу
 • Кипарисия Форлиди
 • Екатерини Христу
 • Алексия Христофору

Консултант - консерватор

 • Марина Ликиардопулу
Back to top Назад към началото на страницата

Художници

 • Тилемахос Вайлас
 • Христос Сисманидис
Back to top Назад към началото на страницата

Архитекти

 • Николаос Хатзидакис
 • Панделис Ксидас

Геодезист

 • Панайотис Музакидис
Back to top Назад към началото на страницата

Фотограф

 • Йоаннис Патрикианос

Цветни диапозитиви

 • Стефанос Стурнарас

Изработка на моделите и 3D реконструкции

 • Николаос Пантелеос

Техници

 • Йоаннис Батсиос

Пазачи

 • Константинос Георгиадис
 • Константинос Дерметзис
 • Стефанос Кескинидис
 • Димитриос Папутсудис
 • Георгиос Ралиадис
 • Апостолос Сакалис
 • Христос Тсомпанидис
 • Христос Хатзихристодулу

Счетоводител

 • Елени Лелиатсу

Работници

 • Йоаннис Алатзас
 • Христос Вергидис
 • Николаос Георгиадис
 • Евангелос Гиниос
 • Панайотис Гиртзис
 • Атанасиос Дерметзис
 • Елефтериос Зубулис
 • Константинос Калканидис
 • Стефанос Кескинидис
 • Апостолос Камфоридис
 • Георгиос Китсиукис
 • Сарандис Кутсиудопулос
 • Йоаннис Лилитакис
 • Димитриос Баксеванис
 • Георгиос Мутафис
 • Георгиос Патзатзанис
 • Йоаннис Петрудис
 • Теодорос Петрусис
 • Пасхалис Тцегозис
 • Панайотис Топалидис
 • Сидерис Тсаикос
 • Стефанос Тсобанис
Back to top Назад към началото на страницата

Назад към началната страница на археологическия обект
gohome